interiørarkitektur

Interiørarkitektur handler for oss om å skape gode og funksjonelle rom for brukeren. Et godt rom har en perfekt balanse mellom det funksjonelle og det estetiske, samtidig som det formidler og forsterker kundens identitet og visjon. Det gode rom gir deg det du trenger og litt til!

Det langsiktige perspektiv er vår rettesnor, med utgangspunkt i estetikk, miljø, materialbruk, slitasje og at en tar høyde for fremtidig endret og fleksibel bruk over tid.

Det handler om å avdekke og forstå behov og visjoner og deretter om å omsette behovet til det fysiske rom.