verktøy og metode

For å oppnå det vi kaller brukersentrert arkitektur benytter vi egenutviklede verktøy og prosesser for å bedre kunne formidle muligheter i et rom eller areal til kunden. For å gi deg som kunde et best mulig beslutningsgrunnlag benytter vi kunstig virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR) som en integrert del av prosessen. Bruk av 3D-visualisering skaper en forutsigbarhet ved at beslutninger og endringer kan foretas tidlig i prosessen. Dette eliminerer usikkerhetsmomenter som lett kan bli både tid- og kostnadskrevende.

For å formidle våre ideer kombinerer vi tradisjonelle verktøy som håndskisser, material- og moodboards med tekniske tegne– og visualiseringsprogram. Med teknologi som kunstig virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR) kan du som kunde bevege deg rundt i dine fremtidige rom, kjenne på og utforske både funksjonalitet og atmosfære. Det gir deg muligheten til å foreta eventuelle endringer og ta beslutninger ned på detaljnivå, og det vil gi deg det beste beslutningsgrunnlaget for den videre prosessen.